EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter

Skola > Workshopar >

Workshopar om jämställdhet

Maskuliniteter

Arbetsområden: normer, förväntningar och maskulinitetsnormer

En workshop med målet att belysa och diskutera runt olika destruktiva maskulinitetsnormer i samhället. Genom statistik, videoklipp och interaktiva övningar går vi igenom vilka förväntningar som finns på män och vilka konsekvenser dessa kan medföra. Läs mer

Sexuella trakasserier och våld

Arbetsområden: #metoo, sexuella trakasserier och våld

En workshop där vi ökar kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur vi kan arbeta mot sexuella ofredanden. Dessutom belyses området våldsprevention och deltagarna får diskutera hur en kan agera säkert i olika situationer. Workshopen inkluderar både teoretiska och praktiska moment och tar ca 75 minuter. Läs mer

Samspel, relationer och samtycke

Arbetsområden: samspel, samtycke och sexualbrottslagstiftningen

I workshopen får deltagarna lära sig mer om den nya sexualbrottslagstiftningen, vad den innebär och bakgrunden till den. I workshopen problematiserar och diskuterar vi området samspel och gränser genom bland annat olika case-övningar. Dessutom belyses samtyckesbegreppet och vikten utav samspel i alla mellanmänskliga situationer. Workshopen inkluderar både teoretiska och praktiska moment och tar ca 60 minuter. Läs mer

Läs mer om hur våra workshopar går till

Dela denna sida

Boka in din skolklass

Kontakta oss här om du vill boka in din skolklass på en workshop eller har frågor om vår skolverksamhet. Vår pedagogiska aktiviteter är gratis för skolor i Uppsala kommun.

Kontakta Antonio Basala, utbildningsansvarig på antonio@fredenshus.se, telefon: 018- 50 00 08 eller använd formuläret nedan.