Skola

Vi på Fredens Hus vill dela med oss av våra pedagogiska kunskaper, erfarenheter och verktyg – utnyttja den möjligheten! För skolor i Uppsalaområdet har vi även förmånen att erbjuda pedagogiska aktiviteter helt gratis tack vare verksamhetsbidrag från Uppsala kommun. Nedan kan du läsa mer om den pedagogiska verksamheten och de aktiviteter som vi kan erbjuda. Missa inte att boka en tid så snart som möjligt för dig och din grupp!

Information med anledning av Covid-19. 
Fredens Hus pedagogiska verksamhet följer händelseutvecklingen i och med Covid-19-situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

Under 2021 sker Fredens Hus pedagogiska arbete både digitalt och på skolor. Varje besök på skola görs naturligtvis i samråd med rektor och ansvarig lärare samt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som grund.

Finns det andra frågor eller funderingar, tveka inte med att höra av er till antonio@fredenshus.se    

Workshopar

Skolpaket

Om vår pedagogiska verksamhet

Den pedagogiska verksamheten

Övergripande arbetsområde för den pedagogiska verksamheten på Fredens Hus är social hållbarhet. Allt arbete i verksamheten strävar mot att belysa, skapa och bevara en social hållbarhet i samhället. Nedbrutet arbetar vi med fyra olika tematiska kategorier:

  • Intolerans/rasism (vilket också innefattar fördomar)
  • Aktivt medborgarskap (vilket också innefattar civilkurage och mänskliga rättigheter)
  • Jämställdhet (vilket också innefattar våldsprevention)
  • Konflikthantering

Alla aktiviteter och övningar som vi erbjuder har det övergripande effektmålet, att motverka all form av diskriminering.

 

Workshopar

En form av aktiviteter vi erbjuder är workshopar. Samtliga workshopar vi erbjuder är uppbyggda med grundtanken, att skolans kunskapsuppdrag och värdeuppdrag behöver ske i symbios. Ett huvudsyfte med workshopar är dels att inleda diskussion och tankeutbyte och dels att föra samtal kring frågor som saknar givna svar.

Workshoparna ska även ge deltagarna tillfällen att tränas i:

  • Att reflektera och ta ställning.
  • Att uttrycka sina åsikter.
  • Att motivera ståndpunkter.
  • Att bli lyssnad till och att lyssna till andra.
  • Att reflektera över och bearbeta attityder.