EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter

Skola >

Ny termin på Fredens Hus

Fredens Hus vill passa på att hälsa alla lärare och pedagoger välkomna tillbaka efter sommaren och till höstterminen 2019. På Fredens Hus händer massor av saker under hösten 2019, boka gärna in aktiviteter med era klasser så snart ni kan. För er i Uppsala kommun erbjuder vi pedagogiska aktiviteter helt gratis.

Ny utställning 14 september

På Kulturnatten den 14 september har Fredens Hus premiär för en ny utställning om sexuella kränkningar. Under hela hösten kommer vi att erbjuda tre olika workshopar kopplade till utställningen, och en digital posterutställning som vi kommer att skicka ut gratis till skolor på efterfrågan.

Under våren fick Fredens Hus och flera andra organisationer dela på ett statsbidrag från Skolverket för att öka kompetensen och stärka skolpersonalen i arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Vi hann genomföra fortbildningar på ett tjugotal skolor runt om i landet under våren.

Projekt om klimatengagemang

Från och med vecka 34 söker vi nya testklasser som vill prova på en ny workshop som grundar sig i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i allmänhet, och som fokuserar på miljö och klimat i synnerhet. Workshopen är del av ett större projekt som Fredens Hus kommer att genomföra 2019-2020 om klimatengagemang, med stöd av Postkodlotteriets kulturstiftelse.

Workshopen är interaktiv och utformad som en Game Show och tar cirka 75 minuter. För mer info och bokning, kontakta antonio@fredenshus.se.

Pedagogiska övningar som erbjuds under 2019/2020

MINISTER FÖR EN DAG

Ett kunskapsspel som handlar om dynamiken bakom konflikter i världen. Eleverna får under spelet agera regering i något av de fem fiktiva länder som ingår i spelet och försöka lösa eventuella konflikter som uppstår. Workshopen tar cirka 180 minuter.

GAME SHOW: HEAT IT UP!

Workshopen grundar sig i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling i allmänhet och fokuserar på miljö och klimat i synnerhet. Workshopen är utformad som en Game Show och är en interaktiv övning som tar cirka 75 minuter.

SEXUELLA TRAKASSERIER OCH VÅLD

En workshop där vi ökar kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur vi kan arbeta mot sexuella ofredanden. Dessutom belyses området våldsprevention och deltagarna får diskutera hur en kan agera säkert i olika situationer. Workshopen inkluderar både teoretiska och praktiska moment och tar ca 75 minuter.

SAMSPEL, RELATIONER OCH SAMTYCKE

I workshopen får deltagarna lära sig mer om den nya sexualbrottslagstiftningen, vad den innebär och bakgrunden till den. I workshopen problematiserar och diskuterar vi området samspel och gränser genom bland annat olika case-övningar. Dessutom belyses samtyckesbegreppet och vikten utav samspel i alla mellanmänskliga situationer. Workshopen inkluderar både teoretiska och praktiska moment och tar ca 60 minuter.

CIVILKURAGE

En övning med utgångspunkten att alla kan bli bättre på att visa civilkurage. Genom att skapa sig förståelse för innebörden av åskskådarrollen får eleverna svara på frågor där deras egna tankar om mod bidrar till ytterligare förståelse om såväl sig själva, omvärlden samt vår historia. Deltagarna får sedan med hjälp av forumspel utifrån specifika scenarier praktiskt öva sig i att bli bättre på att visa civilkurage. Workshopen tar cirka 75 minuter.

FLYKTEN

Flykten är en dramatisk övning kopplad till FN:s flyktingkonvention och de mänskliga rättigheterna. Den handlar om att fly, att vara på flykt från något och vad det kan innebära att vara flykting. Flykten berör dessutom integration där utgångspunkten är en asylansökningsprocess i ett fiktivt land. Eleverna får således sätta sig in i hur de kan vara att komma som flykting till ett främmande land. Workshopen tar cirka 75 minuter.

HIERARKIA

En interaktiv övning kopplad till mänskliga rättigheter, dess historia och vikten av att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Dessutom belyser övningen frågor som, vad händer när rättigheter hamnar i konflikt med varandra? Finns det begränsningar i hur långt rättigheterna kan sträcka sig? Workshopen tar cirka 75 minuter.

FÖRDOMSKAVALKAD

Workshopen handlar om sambandet mellan fördomar och diskriminering. Förutom att begreppet fördomar problematiseras får deltagarna fundera och diskutera över vilken betydelse bakgrund och förutsättningar har för människor i det svenska samhället, med koppling till diskrimineringsgrunderna, genom Fredens hus undersökning om fördomar i Sverige år 2016. Workshopen tar cirka 75 minuter.

MASKULINITETER

En workshop med målet att belysa och diskutera olika destruktiva maskulinitetsnormer i samhället. Genom statistik, videoklipp och interaktiva övningar går vi igenom vilka förväntningar som finns på män och vilka konsekvenser dessa kan medföra. Workshopen tar cirka 60 minuter.

HETERO- OCH ETNONORM

I denna övning problematiseras rådande normer i vardagen, och betydelsen av dessa diskuteras på både individ och samhällsnivå. Till grund för övningen ligger bilder av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin. Workshopen tar cirka 60 minuter.

EN LEKTION I PROPAGANDA

Workshopen handlar om hur vi historiskt och i samtiden påverkas av propaganda. Workshopen låter deltagarna får reflektera över skillnaden mellan reklam, propaganda och information. Dessutom får deltagarna arbeta med olika propagandatekniker och hur dessa kan visa sig i media. Workshopen tar cirka 60 minuter.

HÅLLBAR FRAMTID

Ett kunskapsspel om energi-, närings- och miljöpolitik där eleverna får en möjlighet att försöka bygga upp sitt land på ett ekonomiskt, energimässigt och miljömässigt hållbart sätt. Övningen följs av diskussioner kring bland annat miljöfrågor, energikällor, kärnavfallsförvaring och dess konsekvenser. Workshopen tar cirka 120 minuter.

Kontakt

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta gärna utbildningsansvarige, Antonio, genom att ringa eller mejla på följande:

Telefon: 018-50 00 08

E-post: antonio@fredenshus.se

Du kan också läsa mer om Fredens Hus pedagogiska verksamhet här.

Vi ser fram emot en spännande och lärorik höst!

 

Dela denna sida

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Boka in din skolklass

Kontakta oss här om du vill boka in din skolklass på en workshop eller har frågor om vår skolverksamhet. Vår pedagogiska aktiviteter är gratis för skolor i Uppsala kommun.

Kontakta Antonio Basala, utbildningsansvarig på antonio@fredenshus.se, telefon: 018- 50 00 08 eller använd formuläret nedan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i namn och e-post och få uppdateringar om utställningar, aktiviteter och projekt.