EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter

» » Workshopar

Workshopar om jämställdhet

Maskuliniteter Arbetsområden: normer, förväntningar och maskulinitetsnormer En workshop med målet att belysa och diskutera runt olika destruktiva maskulinitetsnormer i samhället. Genom statistik, videoklipp och interaktiva övningar går vi igenom vilka förväntningar som finns på män och vilka konsekvenser dessa kan … Read More

Workshopar om aktivt medborgarskap

Civilkurage Arbetsområden: Civilkurage, medmänsklighet och grupptryck En övning med utgångspunkten att alla kan bli bättre på att visa civilkurage. Genom att skapa sig förståelse för innebörden av åskskådarrollen får eleverna svara på frågor där deras egna tankar om mod bidrar … Read More

Workshopar om intolerans och rasism

Fördomskavalkad Arbetsområden: Fördomar, diskriminering och identitet. Handlar om sambandet mellan fördomar och diskriminering. Förutom att begreppet fördomar problematiseras får deltagarna fundera och diskutera över vilken betydelse bakgrund och förutsättningar har för människor i det svenska samhället, med koppling till diskrimineringsgrunderna, … Read More