Skola

Fredens Hus erbjuder fysiska och digitala pedagogiska övningar för skolklasser inom temaområdena konflikthantering, jämställdhet, aktivt medborgarskap och rasism/intolerans. Vi träffar runt 500-700 skolklasser och ungdomsgrupper varje år. För skolor i Uppsala kommun och Skåne erbjuder vi våra övningar kostnadsfritt. Vi erbjuder även lärare fortbildning och speciella paket till skolor.

Pedagogisk verksamhet

Om vår pedagogiska verksamhet

Med social hållbarhet i fokus

Övergripande arbetsområde för den pedagogiska verksamheten på Fredens Hus är social hållbarhet. Allt arbete i verksamheten strävar mot att belysa, skapa och bevara en social hållbarhet i samhället. Nedbrutet arbetar vi med fyra olika tematiska kategorier:

  • Intolerans/rasism (vilket också innefattar fördomar)
  • Aktivt medborgarskap (vilket också innefattar civilkurage och mänskliga rättigheter)
  • Jämställdhet (vilket också innefattar våldsprevention)
  • Konflikthantering

Alla aktiviteter och övningar som vi erbjuder har det övergripande effektmålet att motverka all form av diskriminering.