Skola

Fredens Hus träffar varje år runt 800-900 skolklasser och ungdomsgrupper i hela landet. Vi erbjuder fysiska och digitala pedagogiska övningar inom teman som jämställdhet, demokrati, mänskliga rättigheter, konflikthantering, rasism och ett aktivt medborgarskap. Vi använder oss ofta av kreativa metoder för att öppna upp för reflektion, diskussion och engagemang. Vi erbjuder även lärarfortbildningar och speciella skräddarsydda paket till skolor.

En del av övningarna går att arbeta med på egen hand och för de övriga bokar du en av Fredens Hus pedagoger som håller övningen i klassrummet eller digitalt. För skolor i Uppsala kommun och Skåne har vi möjlighet att erbjuda våra pedagogledda övningar kostnadsfritt. 

Du hittar en kort beskrivning av några av våra pedagogiska övningar och aktiviteter längst ner på denna sida. På vår skolsida fredsportalen.se hittar du detaljerade beskrivningar av samtliga övningar och där kan du också göra en bokningsförfrågan direkt. 

Du är även välkommen att kontakta oss via skola@fredenshus.se

Aktuellt pedagogisk verksamhet

Om vår pedagogiska verksamhet

Med social hållbarhet i fokus

Allt arbete i vår pedagogiska verksamhet strävar efter att belysa, skapa och bevara en social hållbarhet i samhället. Alla aktiviteter och övningar som vi erbjuder har det övergripande effektmålet att motverka all form av diskriminering. Nedbrutet arbetar vi med fyra olika tematiska kategorier:

  • Intolerans/rasism/fördomar
  • Aktivt medborgarskap/civilkurage/mänskliga rättigheter
  • Jämställdhet/våldsprevention
  • Konflikthantering

Ett urval av våra pedagogiska övningar

En vecka i extrem fattigdom
Ett kortbaserat escaperoom-spel där eleverna tillsammans ska klara utmaningen att överleva på mindre än 1,9 dollar om dagen.
En vecka av frihetskamp
Ett kortbaserat escaperoom-spel där eleverna får agera medborgarrättskämpar och stoppa en militärkupp i ett land med svajig demokrati.
Dear Planet – Gameshow
En interaktiv övning utformad som en gameshow där elever tävlar i lag i frågor kring klimat, miljö och hållbar utveckling, och där allt går på tid.
Minister för en dag
Ett kunskapsspel om dynamiken bakom konflikter i världen där eleverna får agera regeringar och försöka lösa konflikter som uppstår.

Stereotypa genusnormer – maskuliniteter
En övning med målet att belysa och diskutera olika destruktiva maskulinitetsnormer i samhället.
Flykten
En dramatisk övning kopplad till FN:s flyktingkonvention och de mänskliga rättigheterna. Om att fly, att vara på flykt, och vad det kan innebära att vara flykting.
Civilkurage
En övning med utgångspunkten att alla kan bli bättre på att visa civilkurage, där eleverna får öva med hjälp av olika scenarion.
Otrygghet
En övning för klasser i anpassad skolgång där vi diskuterar olika otrygga situationer och hur vi kan bidra till att de upplevs som tryggare.  

Hetero och etnonorm
I denna övning problematiseras rådande normer i vardagen, och betydelsen av dessa diskuteras på både individ- och samhällsnivå.
Nationella minoriteter,
identitet och rasism
Med utgångspunkt i den romska minoriteten i Sverige utforskar övningen nationella minoriteter, identitet och rasism.
Demokrati
En övning för mellanstadiet som tar upp frågor kring demokrati och hur eleverna själva kan påverka samhället vi lever i. 
Samspel, relationer och samtycke
Under övningen får deltagarna lära sig mer om samtycke i lagen och praktiken och diskutera personliga gränser samt ja- och nejsignaler.

Sexuella trakasserier och våld
En övning där vi ökar kunskapen om vad sexuella trakasserier är och hur vi kan arbeta mot sexuella ofredanden och våld.
Fördomskavalkad
Övningen problematiserar begreppet fördomar och går igenom sambandet mellan fördomar och diskriminering.
Hierarkia
En interaktiv övning kopplad till de mänskliga rättigheterna, deras historia, vikten av att främja och skydda dem, och vad som händer när de ställs emot varandra.
En lektion i propaganda
En övning om hur vi historiskt och i samtiden påverkas av propaganda, där deltagarna får reflektera över skillnaden mellan reklam, propaganda och information.