Skola

Fredens Hus erbjuder fysiska och digitala pedagogiska övningar för skolklasser inom temaområdena konflikthantering, jämställdhet, aktivt medborgarskap och rasism/intolerans. Vi träffar runt 500-700 skolklasser och ungdomsgrupper varje år. För skolor i Uppsala kommun och Skåne erbjuder vi våra övningar kostnadsfritt. Vi erbjuder även lärare fortbildning och speciella paket till skolor.

Du hittar alla våra pedagogiska övningar och aktiviteter på vår skolsida fredsportalen.se

Pedagogisk verksamhet

Om vår pedagogiska verksamhet

Med social hållbarhet i fokus

Övergripande arbetsområde för den pedagogiska verksamheten på Fredens Hus är social hållbarhet. Allt arbete i verksamheten strävar mot att belysa, skapa och bevara en social hållbarhet i samhället. Nedbrutet arbetar vi med fyra olika tematiska kategorier:

  • Intolerans/rasism (vilket också innefattar fördomar)
  • Aktivt medborgarskap (vilket också innefattar civilkurage och mänskliga rättigheter)
  • Jämställdhet (vilket också innefattar våldsprevention)
  • Konflikthantering

Alla aktiviteter och övningar som vi erbjuder har det övergripande effektmålet att motverka all form av diskriminering.