Om oss

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.

Vi är en ideell förening som arbetar i Dag Hammarskjölds anda sedan 2006.

personer
ungdomar
skolklasser/ungdomsgrupper

Antal personer som nås av Fredens Hus eller utbildas i vår pedagogiska verksamhet varje år. Siffror från 2018.

Kontaktpersoner

Verksamhetschef

Jesper Magnusson
jesper@fredenshus.se

Utställningsansvarig

Camilla Winter Jarlgård (föräldraledig)
camilla@fredenshus.se

Utbildningsansvarig

Antonio Basala
antonio@fredenshus.se

Projektledare & administratör

Sofia Bergström
sofia@fredenshus.se

Fredens Hus
Postadress: Smedsgränd 2B, 75320 Uppsala.