Utställningar

En viktig del av vår verksamhet är utställningar. Sedan starten har vi producerat ett 20-tal egna utställningar som syftar till att väcka eftertanke och engagemang kring viktiga frågor hos besökaren. Flera av våra utställningar riktar sig till skolor och kompletteras med pedagogiska material som lärare kan använda på egen hand tillsammans med sina elever. 

Fredens Hus utställningsverksamhet är mobil och vi har ingen egen fast utställningslokal. För mer information om våra utställningar och hur du bokar är du välkommen att kontakta oss på info@fredenshus.se.

Tillfälliga utställningar

Turnerande utställningar