EnglishDeutschEspañolSvenska

Vi gör världen lite bättre - en person i taget

90_Konto_Logo_Neg
Projekt >

Digitalt våld i ungas parrelationer

2023-2024 driver Fredens Hus ett projekt som syftar till att bidra till större kunskap för unga kring digitalt våld i ungas parrelationer, och hur våldet tar sig uttryck.

Projektet avser också att utbilda både unga och vuxna som möter dem kring digital informationssäkerhet. Genom projektets insatser är förhoppningen att fler unga och vuxna ska kunna identifiera varningssignaler för utsatthet för digitalt våld, och få en större kunskap kring hur våldet tar sig uttryck. Projektet ska också leda till ökad kunskap om vad som är sunda och osunda relationer och vad som är brottsligt att göra mot en partner på nätet, och på så sätt förebygga och motverka våldsutsatthet i ungas parrelationer. Projektet kommer att resultera i ett workshopprogram för högstadie- och gymnasieklasser och en informationsfolder.

Projektet pågår mellan 1 juni 2023 och 31 december 2024. Det genomförs i samarbete med Uppsala kvinnojour som Fredens Hus tidigare samarbetat med. Till vår hjälp kommer Sentor Security att assistera med expertkompetens på området cybersäkerhet, och en ungdomsgrupp agerar referensgrupp i framtagandet av det pedagogisk materialet.

Projektet möjliggörs med ekonomiskt stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

För mer information om projektet, kontakta antonio@fredenshus.se.

Dela denna sida

Fredens Hus jobbar för

fred rättvisa hållbarhet inkludering tolerans

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i namn och e-post och få uppdateringar om utställningar, aktiviteter och projekt.