Företag - sponsorer, CSR och samarbeten

Vill du utveckla din organisations sociala arbete, fortbilda personalen i värdegrundsfrågor eller har ett projekt som du behöver idéutveckla? Vi söker ständigt efter nya samarbeten. Ett samarbete med oss kan bli utställningar, nya pedagogiska övningar, utbildad personal eller bidrag till ditt företags CSR-arbete. Hör av dig till oss på info@fredenshus.se.

Företagserbjudanden

personer
ungdomar
skolklasser/ungdomsgrupper

Antal personer som nås av Fredens Hus eller utbildas i vår pedagogiska verksamhet varje år. Siffror från 2022.