Företag - sponsorer, CSR och samarbeten

Vill du stötta oss i arbetet med barn och unga för en bättre och mer hållbar framtid? Vill du utveckla din organisations sociala arbete, fortbilda personalen i värdegrundsfrågor, eller har du ett projekt som du behöver idéutveckla? Vi söker ständigt efter nya samarbeten. Ett samarbete med oss kan bli utställningar, nya pedagogiska övningar, utbildad personal eller bidrag till ditt företags CSR-arbete.

Hör av dig till oss på info@fredenshus.se för mer information. 

Företagserbjudanden

personer
ungdomar
skolklasser/ungdomsgrupper

Antal personer som nås av Fredens Hus eller utbildas i vår pedagogiska verksamhet varje år. Siffror från 2023.