Företag - var med oss i arbetet för en bättre värld!

Varje år träffar Fredens Hus nästan 20 000 barn och unga i vår verksamhet. Vi lär dem om mänskliga rättigheter och jämställdhet, ger dem verktyg för hur man kan motverka rasism och intolerans, och tränar dem i konflikthantering, civilkurage och ett aktivt medborgarskap. Genom våra olika aktiviteter skapar vi en trygg och inkluderande miljö där unga människor kan växa, lära och inspireras.

När företag är med och sponsrar vår verksamhet får vi möjlighet att träffa och utbilda ännu fler barn och unga. Det kan göra det möjligt för oss att till exempel utveckla en ny utställning för skolan, ta fram nya pedagogiska övningar, erbjuda fler skolor vår verksamhet kostnadsfritt, eller driva andra förändringsprojekt i samhället.

Det finns olika sätt att vara med och stötta vår verksamhet och som du kan läsa mer om nedan.

Välkommen att också kontakta oss på info@fredenshus.se så berättar vi mer!

Företagserbjudanden

personer
ungdomar
skolklasser/ungdomsgrupper

Antal personer som nås av Fredens Hus eller utbildas i vår pedagogiska verksamhet varje år. Siffror från 2023.