EnglishDeutschEspañolSvenska

Vi gör världen lite bättre - en person i taget

90_Konto_Logo_Neg
Om oss >

Föreningen

Fredens Hus är en medlemsbaserad ideell organisation som startades 2003. Verksamheten har sedan starten huvudsakligen omfattat fredspedagogik, fredsrelaterade utvecklingsprojekt, utveckling av utbildningsmaterial samt utställningsverksamhet.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering. En viktig målgrupp är unga människor.

Fredens Hus verksamhet bedrivs huvudsakligen nationellt men även med ett internationellt perspektiv. Fredens Hus avser även kunna fungera som ett forum för institutioner och föreningar verksamma inom fredsarbete.

Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i Dag Hammarskjölds anda, med detta avses i första hand Hammarskjölds arbete utifrån FN stadgans genomförande. I sitt arbete vägleds Fredens Hus av följande tre inriktningar som förknippas med Dag Hammarskjöld:

  • Tillämpning och försvar av FN-stadgan och FN:s grundläggande normativa system samt att verka för fred genom dialog och förebyggande arbete;
  • Försvar av internationalism och ett starkt multilateralt system;
  • Att utifrån integritet och etik verka för fredlig utveckling och samexistens.

Styrelse 2023-2024

Ordförande: Annika Söder
Journalist, diplomat, före detta kabinettssekreterare och statssekreterare för utvecklingssamarbete på Utrikesdepartementet, och har arbetat som verkställande direktör för Dag Hammarskjöld Foundation. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med fredsbyggande och medling från FN, OSSE och EU, och är styrelseledamot i bland annat Europeiska fredsinstitutet, svenska Europarörelsen och stiftelsen Principles for Peace, tidigare också Sveriges Radio, SITE och Svenska Institutet.

Ledamot: Jonas Pertoft
Kommunikationsstrateg som 2002 grundade kommunikationsbyrån Södra tornet där han fortfarande arbetar. Han har hög kompetens inom opinionsbildning och PR och är också ordförande i branschorganisationen Svensk PR. Han har jobbat ideellt med flera demokrati- och fredsprojekt och har bland annat verkat som ordförande i Unga Européer.

Ledamot: Carin Åblad Lundström
Kyrkoherde i Lagunda församling sedan 2014, församlingen bedriver näringsverksamhet i bolag bredvid sin ordinarie verksamhet. Hon är även styrelseledamot i flera stiftelser.

Ledamot: Mona Haghgou Strindberg
Verksam som advokat med spetskompetens inom mänskliga rättigheter. Hon har gedigen erfarenhet från civilsamhällsengagemang och arbete inom den ideella sektorn. Hon är bland annat ordförande i Svenska FN-förbundets valberedning och sedan 11 år är hon ambassadör för stiftelsen Harald Edelstam.

Ledamot: Sten-Åke Bylund
Har en bakgrund huvudsakligen inom samhällsbyggnadsområdet som tidigare samhällsplanerare, förvaltningschef och senior forskare. Är idag engagerad funktionär och föreläsare inom Uppsala Senioruniversitet samt ordförande i Föreningen Vårda Uppsala.

Ledamot: Anna-Lena Holmström
Har en examen inom internationell marknadsföring från Sverige och USA och har arbetat med kommunikation och lobbying under största delen av sitt arbetsliv. Hon har erfarenhet från ett flertal styrelser i olika branscher och har varit med och drivit förändrings- och utvecklingsarbete i många verksamheter.

Ledamot: Sepideh Wägner
Utbildad gymnasielärare med mångårig erfarenhet. Utsedd till Europas bästa lärare i företagsamhet 2021. Arbetar idag som regionchef för Ung Företagsamhet i Uppsala län och har ett starkt engagemang i frågor som berör utbildning, mångfald och inkludering i näringslivet.

Suppleant: Melody Sheik Mantilla
Verksam som frilansande dansare och koreograf och arbetar brett inom scenkonstfältet med fokus på barn och unga. Etablerad scenkonstnär både lokalt och nationellt med lång erfarenhet av att jobba för och med unga människor. Hon driver det egna danskompaniet Mema Dans och är verksam inom flertal förtroendeuppdrag för verksamheter inom kultur och ungdomsgenren.

Suppleant: Karin Sehlin
Utbildad grundskollärare och journalist med inriktning mot hållbar utveckling och barns rättigheter. Har arbetat många år som lärare och skolkurator för nyanlända elever i Uppsala samt som chefredaktör för tidningen Word på Barnombudet i Uppsala län. Studerar för tillfället socialt arbete och driver egna konsultverksamheten One World. Har ett stort engagemang i civilsamhället med ett flertal olika styrelseuppdrag och emottog 2018 Uppsala FN-förenings fredspris för sina insatser runt ensamkommande barn och unga.

 

Valberedning 2023-2024

Maria Masoomi: maria@masoomi.se
Klaus Pontvik: pontvik@icloud.com

Ekonomi

Fredens Hus är en ideell förening och vårt organisationsnummer är 802416-0262. Vi har ett 90-konto (900790-7) vilket innebär att föreningen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll och måste ha en en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor.

Verksamheten finansieras genom sökta verksamhetsstöd från Uppsala kommun och olika fonder, genom projektbidrag från fonder och stiftelser, samarbetsprojekt med olika organisationer samt insamlingsverksamheten.

Lön för verksamhetschef uppgår till 46 000 kr per månad, utan särskilda förmåner. Styrelsen är icke arvoderad och beslutar om lön för verksamhetschefen.

Stadgar

Stadgar för Fredens Hus

Årsredovisning 2022

Årsredovisning Fredens Hus 2022

Förvaltningsberättelse 2022

Utökad förvaltningsberättelse Fredens Hus 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Fredens Hus verksamhetsberättelse 2022

Effektrapport 2022

Effektrapport Fredens Hus 2022

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmötesprotokoll Fredens Hus 2023

Policydokument

Insamlingspolicy Fredens Hus

Uppförandepolicy Fredens Hus

Finansieringspolicy Fredens Hus

Placeringspolicy Fredens Hus

Miljöpolicy Fredens Hus

Likabehandlingspolicy Fredens Hus

 

Dela denna sida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i namn och e-post och få uppdateringar om utställningar, aktiviteter och projekt.