EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, hållbarhet och allas lika värde

Om oss >

Föreningen

Fredens Hus är en medlemsbaserad ideell organisation som startades 2003. Verksamheten har sedan starten huvudsakligen omfattat fredspedagogik, fredsrelaterade utvecklingsprojekt, utveckling av utbildningsmaterial samt utställningsverksamhet.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering. En viktig målgrupp är unga människor.

Fredens Hus verksamhet bedrivs huvudsakligen nationellt men även med ett internationellt perspektiv. Fredens Hus avser även kunna fungera som ett forum för institutioner och föreningar verksamma inom fredsarbete, framförallt i Uppsala.

Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i Dag Hammarskjölds anda, med detta avses i första hand Hammarskjölds arbete utifrån FN stadgans genomförande. I sitt arbete vägleds Fredens Hus av följande tre inriktningar som förknippas med Dag Hammarskjöld:

  • Tillämpning och försvar av FN-stadgan och FN:s grundläggande normativa system samt att verka för fred genom dialog och förebyggande arbete;
  • Försvar av internationalism och ett starkt multilateralt system;
  • Att utifrån integritet och etik verka för fredlig utveckling och samexistens.

Styrelse 2022-2023

Ordförande: Tomas Grönberg

Ledamöter: Jonas Pertoft, Carin Åblad Lundström, Monica Hedberg, Mona Haghgou Strindberg, Sten-Åke Bylund, Anna-Lena Holmström, Petra Hansson och Sepideh Wägner.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom sökta verksamhetsstöd från Uppsala kommun och olika fonder, genom projektbidrag från fonder och stiftelser, samarbetsprojekt med olika organisationer samt genom sponsorsavtal med företag.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021 Fredens Hus

Årsbokslut

Årsbokslut 2021 Fredens Hus

Stadgar

Stadgar för Fredens Hus är antagna vid föreningens årsmöte den 12 februari 2004 och reviderade vid årsmöten den 21 mars 2012, 20 mars 2013 och 23 april 2019.

Stadgar Fredens Hus

Dela denna sida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i namn och e-post och få uppdateringar om utställningar, aktiviteter och projekt.