EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, hållbarhet och allas lika värde

Om oss >

Föreningen

Fredens Hus är en medlemsbaserad ideell organisation som startades 2003. Verksamheten har sedan starten huvudsakligen omfattat fredspedagogik, fredsrelaterade utvecklingsprojekt, utveckling av utbildningsmaterial samt utställningsverksamhet.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar kunskap i fredsfrågor i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Vi bidrar till fred i världen genom lokalt och nationellt arbete för en rättvis, jämlik och inkluderande värld utan rasism, våld, fördomar, intolerans och diskriminering. En viktig målgrupp är unga människor.

Fredens Hus verksamhet bedrivs huvudsakligen nationellt men även med ett internationellt perspektiv. Fredens Hus avser även kunna fungera som ett forum för institutioner och föreningar verksamma inom fredsarbete.

Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i Dag Hammarskjölds anda, med detta avses i första hand Hammarskjölds arbete utifrån FN stadgans genomförande. I sitt arbete vägleds Fredens Hus av följande tre inriktningar som förknippas med Dag Hammarskjöld:

  • Tillämpning och försvar av FN-stadgan och FN:s grundläggande normativa system samt att verka för fred genom dialog och förebyggande arbete;
  • Försvar av internationalism och ett starkt multilateralt system;
  • Att utifrån integritet och etik verka för fredlig utveckling och samexistens.

Styrelse 2023-2024

Ordförande: Annika Bjurner Söder

Ordinarie ledamöter: Jonas Pertoft, Carin Åblad Lundström, Mona Haghgou Strindberg, Sten-Åke Bylund, Anna-Lena Holmström och Lisa Pelling.

Suppleanter: Sepideh Wägner och Melody Sheik.

Valberedning 2023-2024

Maria Masoomi: maria@masoomi.se
Klaus Pontvik: pontvik@icloud.com

Ekonomi

Fredens Hus är en ideell förening och vårt organisationsnummer är 802416-0262. Vi har ett 90-konto (900790-7) vilket innebär att föreningen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll och måste ha en en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor.

Verksamheten finansieras genom sökta verksamhetsstöd från Uppsala kommun och olika fonder, genom projektbidrag från fonder och stiftelser, samarbetsprojekt med olika organisationer samt insamlingsverksamheten.

Lön för verksamhetschef uppgår till 46 000 kr per månad, utan särskilda förmåner. Styrelsen är icke arvoderad och beslutar om lön för verksamhetschefen.

Stadgar

Stadgar för Fredens Hus

Årsredovisning 2022

Årsredovisning Fredens Hus 2022

Förvaltningsberättelse

Utökad förvaltningsberättelse Fredens Hus 2022

Verksamhetsberättelse

Fredens Hus verksamhetsberättelse 2022

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll Fredens Hus 2023

Policydokument

Insamlingspolicy Fredens Hus

Uppförandepolicy Fredens Hus

Finansieringspolicy Fredens Hus

Miljöpolicy Fredens Hus

Likabehandlingspolicy Fredens Hus

 

Dela denna sida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i namn och e-post och få uppdateringar om utställningar, aktiviteter och projekt.