EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter

Home » Skolpaket

Värdegrundsguiden

På plattformen finns idag temarum om fördomar, propaganda och att vara på flykt samt en digital version av utställningen Ordets makt. Plattformen blandar spel med frågesport och digitala utställningar som vänder sig till barn och ungdomar från årskurs 4 till gymnasiet. … Read More

Fortbildning

Tema: Kränkningar, trakasserier och mobbning Kränkningar, trakasserier och mobbning är ett utav skolans största utmaningar, i denna fortbildning går vi igenom begreppen och deras koppling till diskriminering. Fortbildningen har även fokus på nätmobbning. Hur kan personal på skolan arbeta förebyggande … Read More

Värdegrundsutveckling

Programmet inleds med att eleverna på skolan svara på en attitydundersökning som mäter attityder och inställningar till olika intoleranser och problemsituationer. Därefter skapar Fredens Hus interaktiva workshopar baserade på svaren från undersökningen. Under workshoparna skapas även material från eleverna som … Read More

Temadagsinkubator

Steg 1. Vi utvecklar en kontakt med ansvarig(a) lärare på skolan. Steg 2. Vi skapar en aktivitetsgrupp bestående av elever, tillsammans med lärare Steg 3. Aktivitetsgruppen bjuds in till Fredens Hus för en kreativ-workshop för att ta fram koncept och upplägg. … Read More