EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, hållbarhet och allas lika värde

Home » Kunskapsuppdrag

Koppling till kunskapsuppdrag: Primo

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Primo Högstadiet Religionskunskap: RELIGION OCH SAMHÄLLE Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. ETIK Etiska begrepp som kan kopplas till frågor … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Maskuliniteter

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Maskuliniteter Högstadiet Samhällskunskap: INDIVIDER OCH GEMENSKAPER Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Fördomskavalkad

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Fördomskavalkad Högstadiet Religion: ETIK Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Hierarkia

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Hierarkia Högstadiet Svenska: TALA, LYSSNA OCH SAMTALA Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Samhällskunskap: RÄTTIGHETER OCH RÄTTSSKIPNING De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Flykten

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Flykten Högstadiet Geografi: LIVSMILJÖER Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. Historia: DEMOKRATISERING, EFTERKRIGSTID … Read More