Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Fördomskavalkad

Högstadiet

Religion:

ETIK

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Samhällskunskap:

INDIVIDER OCH GEMENSKAPER

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Gymnasiet

Samhällskunskap 1a1

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Samhällskunskap 1b

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Samhällskunskap 2

Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.

sociologi

Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation. Sociala normer och kategoriseringar av människor. Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.

Aktuella sociala frågor.