EnglishDeutschEspañolSvenska

Vi gör världen lite bättre - en person i taget

90_Konto_Logo_Neg
Home » - Page 4

Koppling till kunskapsuppdrag: Primo

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Primo Högstadiet Religionskunskap: RELIGION OCH SAMHÄLLE Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. ETIK Etiska begrepp som kan kopplas till frågor … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Maskuliniteter

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Maskuliniteter Högstadiet Samhällskunskap: INDIVIDER OCH GEMENSKAPER Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. SAMHÄLLSRESURSER OCH FÖRDELNING Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Hetero- & Etnonorm

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Hetero & Etnonorm Högstadiet Bild: BILDANALYS Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas. Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Hållbar framtid

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Hållbar framtid Högstadiet Biologi: NATUR OCH SAMHÄLLE Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Fördomskavalkad

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Fördomskavalkad Högstadiet Religion: ETIK Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, … Read More

Koppling till kunskapsuppdrag: Hierarkia

Koppling till kunskapsuppdrag för Fredens Hus workshop: Hierarkia Högstadiet Svenska: TALA, LYSSNA OCH SAMTALA Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. Samhällskunskap: RÄTTIGHETER OCH RÄTTSSKIPNING De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i … Read More