EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter

Home » Projekt

Vandra i Emerich Roths fotspår

OM PROJEKTET “Vandra i Emerich Roths Fotspår” är ett samarbetsprojekt mellan Fredens Hus och Emerichfonden. Emerichfonden och Fredens Hus har under ett flertal år samarbetat och arbetade under 2015 fram projektet, Vandra i Emerich Roths Fotspår. Projektet kan beskrivas som … Read More

En dag i extrem fattigdom

Tänk om du en morgon skulle vakna upp i ett hem som lever i extrem fattigdom. Skulle du överleva? Vilka utmaningar ställs du inför och vilka problem behöver du lösa? I det här spelet ska du och dina skolkamrater tillsammans … Read More

Fredens Hus ❤️ Fyrisgården = SANT!

Projektet pågår 2020-2021 och syftar till att utveckla verktyg och skapa ökade förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i dialog kring frågor som rör hälsa, våld och relationer. Läs mer om projektet här: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden2/uppsala-kommun-stodjer-nytt-projekt-for-att-starka-unga-med-funktionsnedsattning2/

Out

I projektet kommer det att tas fram ett antal kortfilmer med förintelseöverlevaren Emerich Roth och personer som själva lämnat våldsbejakande eller antidemokratiska miljöer. Dessutom produceras en bok som ska distribueras till grund- och gymnasieskolor runtom i Sverige. Projektet pågår 2019-2020.   … Read More

Emerichambassadörerna

Förintelsens överlevare blir allt färre, samtidigt som vi ser en kraftig tillväxt av antidemokratiska organisationer som skapar polarisering och driver på en växande rasism och främlingsfientlighet. Glädjande nog finns det ungdomar som vill ta kampen och projektet syftar till att … Read More

Dear Planet

Med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kommer Fredens Hus nya projekt Dear Planet att utmana klassiska medier och testa nya modeller för att nå ut och göra budskapen mer begripliga för en bred publik. Projektet kommer att … Read More