EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, hållbarhet och allas lika värde

Home » Projekt

Hans namn var Emerich

Med föreställningen “Hans namn var Emerich” vill vi föra vidare Emerich Roths egen berättelse. Vi vill berätta vad Emerich upplevde under andra världskriget och i förintelselägren. Genom att använda bilder och ljudbakgrunder i föreställningen samt interaktiva övningar i för- och efterarbetet … Read More

Digitalt våld i ungas parrelationer

Projektet avser också att utbilda både unga och vuxna som möter dem kring digital informationssäkerhet. Genom projektets insatser är förhoppningen att fler unga och vuxna ska kunna identifiera varningssignaler för utsatthet för digitalt våld, och få en större kunskap kring hur … Read More

Skolornas Fredspris

Initiativtagare till Skolornas Fredspris är förintelseöverlevaren Emerich Roth (1924–2022). Skolornas Fredspris stöttar skolor med pedagogiska resurser och insatser i frågor om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Årligen delar vi ut priset Skolornas Fredspris vilket är ett kunskapshöjande pris med utbildningar för elever … Read More

En vecka av…

Med stöd av ForumCiv har Fredens Hus utvecklat två kortbaserade pedagogiska samarbetsspel byggt efter samma princip som de populära escape rooms som finns i hundratals städer över hela världen. Med tidsgräns och hög puls ska klassen genom gruppsamarbete lösa uppgifter, … Read More

Projekt om nationella minoriteter med fokus på romer

Samarbetet syftar till att lyfta romers historia, rättigheter och situation i det svenska samhället, och öka respekten för personers rätt att definiera sin egen identitet. Bland annat genomförs fortbildningsinsatser för kommunanställda, workshopar på högstadie- och gymnasieskolor, och olika folkbildande kulturaktiviteter. Hör … Read More