EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter

Home » info@fredenshus.se

Fredens Hus ❤️ Fyrisgården = SANT!

Projektet pågår 2020-2021 och syftar till att utveckla verktyg och skapa ökade förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i dialog kring frågor som rör hälsa, våld och relationer. Läs mer om projektet här: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden2/uppsala-kommun-stodjer-nytt-projekt-for-att-starka-unga-med-funktionsnedsattning2/

Värdegrundsguiden

På plattformen finns idag temarum om fördomar, propaganda och att vara på flykt samt en digital version av utställningen Ordets makt. Plattformen blandar spel med frågesport och digitala utställningar som vänder sig till barn och ungdomar från årskurs 4 till gymnasiet. … Read More

Fredens Hus flyttar ut från Uppsala slott

– Det har aldrig varit någon tvekan i styrelsens inställning. Personalens hälsa är självklart viktigast, säger Tomas Grönberg, styrelseordförande Fredens Hus. De rådande omständigheterna med Coronapandemin och dess konsekvenser har ytterligare försvårat möjligheten att kunna bedriva en öppen verksamhet. Efter … Read More

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 17 augusti 2020 Nyhetsbrev 7 maj 2020 Nyhetsbrev 17 mars 2020 Nyhetsbrev 20 december 2019 Nyhetsbrev 31 oktober 2019 Nyhetsbrev 10 september 2019 Nyhetsbrev 31 maj 2019 Nyhetsbrev 29 april 2019 Nyhetsbrev 1 mars 2019 Nyhetsbrev 8 januari 2019 … Read More

Out

I projektet kommer det att tas fram ett antal kortfilmer med förintelseöverlevaren Emerich Roth och personer som själva lämnat våldsbejakande eller antidemokratiska miljöer. Dessutom produceras en bok som ska distribueras till grund- och gymnasieskolor runtom i Sverige. Projektet pågår 2019-2020.   … Read More

Emerichambassadörerna

Förintelsens överlevare blir allt färre, samtidigt som vi ser en kraftig tillväxt av antidemokratiska organisationer som skapar polarisering och driver på en växande rasism och främlingsfientlighet. Glädjande nog finns det ungdomar som vill ta kampen och projektet syftar till att … Read More