EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, hållbarhet och allas lika värde

Home » info@fredenshus.se

Kortfilmsfabriken

Kortfilmsfabriken är ett projekt där unga mellan 13 och 25 år får skapa egna kortfilmer med fokus på rasism. Det kan handla om saker som ungdomarna upplevt i sin direkta vardag såväl som att lyfta rasism på ett mer strukturellt … Read More

Om det var du

I utställningen får besökaren ta del av olika rasistiska uttryck baserade på verkliga berättelser som samlats in från unga från samma målgrupp. Besökaren ska få en ökad förståelse för hur det är att bli utsatt för rasism, och hur det … Read More

Alla!

Detta görs genom att utveckla metoder, arbetssätt och material för att ta sig an de problem, frågor och funderingar som kan leda till psykisk ohälsa. Projektet drivs med stöd av Uppsala kommun och startades våren 2020. Under projektet arbetar vi … Read More

Dear Planet

Med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kommer Fredens Hus nya projekt Dear Planet att utmana klassiska medier och testa nya modeller för att nå ut och göra budskapen mer begripliga för en bred publik. Projektet kommer att … Read More