EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, hållbarhet och allas lika värde

Home » Skola

Workshopar och övningar

En del av övningarna går att arbeta med på egen hand och en del kräver att ni bokar en av Fredens Hus pedagoger för att hålla workshopen i klassrummet eller via nätet. Besök Fredsportalen. Hitta och boka övningar Samtliga Fredens … Read More

Fortbildning

Kränkningar och nätmobbning Kränkningar, trakasserier och mobbning är ett utav skolans största utmaningar, i denna fortbildning går vi igenom begreppen och deras koppling till diskriminering. Fortbildningen har ett fokus på nätmobbning. Fortbildningen inkluderar teoretiska och praktiska moment och tar ca … Read More

Värdegrundsutveckling

Programmet inleds med att eleverna på skolan svara på en attitydundersökning som mäter attityder och inställningar till olika intoleranser och problemsituationer. Därefter skapar Fredens Hus interaktiva workshopar baserade på svaren från undersökningen. Under workshoparna skapas även material från eleverna som … Read More

Temadagsinkubator

Steg 1. Vi utvecklar en kontakt med ansvarig(a) lärare på skolan. Steg 2. Vi skapar en aktivitetsgrupp bestående av elever, tillsammans med lärare Steg 3. Aktivitetsgruppen bjuds in till Fredens Hus för en kreativ-workshop för att ta fram koncept och upplägg. … Read More