EnglishDeutschEspañolSvenska

En samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter

Home » Skola

Digitala workshopar med din klass

Just nu erbjuder vi dessa workshopar i digital variant: Maskuliniteter Samspel och samtycke Hierarkia Civilkurage Game Show För bokning eller frågor, använd formuläret på denna sida eller mejla vår utbildningsansvariga Antonio Basala på antonio@fredenshus.se

Värdegrundsguiden

På plattformen finns idag temarum om fördomar, propaganda och att vara på flykt samt en digital version av utställningen Ordets makt. Plattformen blandar spel med frågesport och digitala utställningar som vänder sig till barn och ungdomar från årskurs 4 till gymnasiet. … Read More

Ny termin på Fredens Hus

Ny utställning 14 september På Kulturnatten den 14 september har Fredens Hus premiär för en ny utställning om sexuella kränkningar. Under hela hösten kommer vi att erbjuda tre olika workshopar kopplade till utställningen, och en digital posterutställning som vi kommer att … Read More

Fortbildning

Tema: Kränkningar, trakasserier och mobbning Kränkningar, trakasserier och mobbning är ett utav skolans största utmaningar, i denna fortbildning går vi igenom begreppen och deras koppling till diskriminering. Fortbildningen har även fokus på nätmobbning. Hur kan personal på skolan arbeta förebyggande … Read More

Värdegrundsutveckling

Programmet inleds med att eleverna på skolan svara på en attitydundersökning som mäter attityder och inställningar till olika intoleranser och problemsituationer. Därefter skapar Fredens Hus interaktiva workshopar baserade på svaren från undersökningen. Under workshoparna skapas även material från eleverna som … Read More

Temadagsinkubator

Steg 1. Vi utvecklar en kontakt med ansvarig(a) lärare på skolan. Steg 2. Vi skapar en aktivitetsgrupp bestående av elever, tillsammans med lärare Steg 3. Aktivitetsgruppen bjuds in till Fredens Hus för en kreativ-workshop för att ta fram koncept och upplägg. … Read More

Workshopar om konflikthantering

Dear Planet – Game Show Arbetsområden: Agenda 2030, miljö och klimat, hållbar utveckling. Workshopen fokuserar på klimat, miljö och hållbar utveckling. Workshopen är utformad som en Game Show och är en interaktiv övning som tar cirka 75 minuter. Gruppen delas in … Read More

Workshopar om jämställdhet

Maskuliniteter Arbetsområden: normer, förväntningar och maskulinitetsnormer En workshop med målet att belysa och diskutera runt olika destruktiva maskulinitetsnormer i samhället. Genom statistik, videoklipp och interaktiva övningar går vi igenom vilka förväntningar som finns på män och vilka konsekvenser dessa kan … Read More

Workshopar om aktivt medborgarskap

Civilkurage Arbetsområden: Civilkurage, medmänsklighet och grupptryck En övning med utgångspunkten att alla kan bli bättre på att visa civilkurage. Genom att skapa sig förståelse för innebörden av åskskådarrollen får eleverna svara på frågor där deras egna tankar om mod bidrar … Read More